معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: مقایسه نتایج ارزشیابی سال گذشته دانش‌آموزان دوره ابتدایی با دو سال قبل از آن، وضعیت نگران‌کننده‌ای دربرداشت.

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم‌زاده افزود: به عنوان مثال در درس فارسی پایه‌های اول و دوم درصد دانش‌آموزانی که نتیجه «خیلی خوب» گرفته‌اند 10 درصد کاهش داشته و درصد دانش‌آموزانی که «نیازمند به تلاش» در کارنامه‌شان ثبت شده، افزایش‌ یافته است.