دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: ۹۰درصد تریاک، ۷۰درصد مرفین و ۲۰درصد هرویین جهان در ایران کشف می‌شود. به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مؤمنی بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۲۰۰تن مواد مخدر کشف شد که بالاترین میزان کشف در تاریخ ایران و جهان است.او خاطرنشان کرد: در ۴۰سال گذشته اقدامات خوبی در درمان و پیشگیری صورت گرفت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حوزه فرهنگی و پیشگیری شاید همگام با مبارزه پیش نیامدیم و عقب‌ماندگی در این زمینه‌داریم.