دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: تاکنون عزمی برای احیای زاینده‌رود وجود نداشته است و تأمین بودجه ملی برای پروژه بن-بروجن احیای زاینده‌رود را به تعویق می‌اندازد.

به گزارش خبرآنلاین، اسفندیار امینی اظهار کرد: وقتی برای پروژه‌های انتقال آب اعم از بن-بروجن، گلاب و بقیه پروژه‌ها بودجه در نظر گرفته می‌شود اما برای طرح‌های تأمین آب حوضه آبریز چاره‌اندیشی نمی‌شود به این مفهوم است که نه‌تنها برنامه‌ای برای احیای زاینده‌رود وجود ندارد بلکه برنامه‌هایی برای بدتر کردن وضعیت موجود عملیاتی شده است.

او اضافه کرد: بودجه‌ای برای زاینده‌رود در نظر گرفته‌شده است که بخشی از آن برای پرداخت خسارت به کشاورزان است و بخشی هم برای پروژه موسوم به بن-بروجن! برنامه احیا زاینده‌رود در دو بخش خلاصه می‌شود یکی اینکه وزارت نیرو آب‌هایی که فروخته است تأمین یا بازخرید کند و دوم اینکه وضعیت لگام‌گسیخته در حوضه آبریز گاوخونی سامان گیرد. هر زمان این دو اتفاق در زاینده‌رود رخ داد، یعنی زاینده‌رود احیا شده است.