سازمان آموزش و پرورش استثنایی از حضور ۷۰ درصدی دانش‌آموزان استثنایی در مدارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، براین‌اساس بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان به شکل حضوری و ترکیبی در کلاس حاضر می‌شوند و سایرین نیز به شکل مجازی از شبکه شاد استفاده می‌کنند.