مدیر درمان تأمین اجتماعی با تأکید بر این‌که از اول دی‌ماه نسخ به‌صورت صد درصد الکترونیکی صادر خواهد شد، گفت: در حال حاضر در مطب‌های طرف قرارداد با بیمه تأمین اجتماعی، بیش از ۹۷ درصد و در آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها نیز صد درصد نسخ الکترونیکی صادر می‌شود.

به گزارش ایسنا، داود علی‌محمدی اعلام کرد: در هشت ماه امسال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار بار مراجعه به مراکز ملکی تأمین اجتماعی قم صورت گرفته که در ۹/۹۹درصد از این مراجعه‌ها، نسخ الکترونیک صادرشده است.او ادامه داد: در سه ماه گذشته جهش بسیار خوبی انجام شد و بیش از ۶۰ درصد نسخ مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی نیز به‌صورت الکترونیکی صادرشده است.