مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی از حضوری شدن امتحانات پایان ترم تمام دانشگاه‌ها با توجه به شرایطی فعلی کرونا خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا آهنچیان، درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه‌ها گفت: تصمیمات درباره نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم بستگی به آمادگی دانشگاه‌ها در زمینه اسکان دانشجویان و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در جامعه دارد. تا برگزاری امتحانات ترم اول دانشگاه‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ روز فاصله داریم و در این زمان تمام اتفاقات پیش‌رو درباره ویروس کرونا بر حضوری شدن یا نشدن آزمون‌ها موثر خواهد بود.