مدیرکل متوسطه نظری آموزش و پرورش در واکنش به ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر متأهل گفت: طبق آیین نامه ابلاغ شده از سوی شورای عالی آموزش و پرورش، دانش‌آموزان دختری که حین تحصیل متأهل شده‌اند، می‌توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان مجرد و متأهل در کنار هم!

عباس سلطانیان درباره تحصیل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه که متأهل می‌شوند، گفت: در آیین‌نامه قبلی دوره دوم متوسطه و هم در آیین نامه اجرایی جدید مصوبه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، به صراحت اشاره شده است که دانش آموزان دختری که در حین تحصیل ازدواج می‌کنند، می‌توانند در مدارس روزانه به تحصیل خود ادامه دهند. همچنین اگر تمایل داشته باشند نیز می‌توانند به شکل غیرحضوری تحصیل خود را ادامه دهند و فقط در امتحان شرکت کنند. یعنی در مدرسه ثبت‌نام کرده، خودشان درسشان را بخوانند و سپس برای شرکت در امتحانات اقدام کنند.در واقع مسیر برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختری که ازدواج کرده‌اند، کاملاً هموار شده است.

مدیرکل متوسطه نظری آموزش و پرورش اضافه کرد: همچنین پیش‌تر این دانش آموزان می‌توانستند در مدارس بزرگ‌سالان ثبت‌نام کنند الآن هم طبق آیین نامه اجرایی جدید که توضیح دادم این تسهیلات مجدداً تکرار شده و منعی برای تحصیل دانش‌آموزان دختر متأهل در مدرسه وجود ندارد.سلطانیان اشاره کرد: قبلاً هم دانش آموزان می‌توانستند در صورتی که متأهل شده بودند در مدارس روزانه درس بخوانند، اما در برخی از موارد که شرایط خاص‌تر بود و مربوط به مسائل انضباطی می‌شد، آن موقع مدیر مدرسه تصمیم می‌گرفت شخص در مدرسه بزرگ‌سالان درس بخواند. اگر دانش‌آموز ضوابط و شرایط مدرسه را رعایت کند، هیچ منعی برای ثبت نام در مدرسه وجود ندارد.

مدیرکل متوسطه نظری آموزش و پرورش در ادامه افزود: بر اساس آیین‌نامه مورد اشاره که شورای عالی آموزش و پرورش ارسال کرده به این موضوع اشاره شده و هیچ مشکلی  در این زمینه وجود ندارد.

آماری از ترک تحصیل  دانش‌آموزان متأهل نداریم

او در پاسخ به این سؤال که چقدر از دانش آموزان دختر به علت ازدواج ترک تحصیل می‌کنند؟ گفت: این آمار را باید از واحد فناوری دریافت کنید، ما در متوسطه آماری در این خصوص نداریم. احصاء کردن این آمار به واحد فناوری آموزش و پرورش مربوط می‌شود، زیرا آن‌ها از طریق سامانه سیدا آمار را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال آن‌ها می‌توانند بررسی کنند که در سال تحصیلی مورد نظر چه تعداد از دانش‌آموزان ازدواج کرده‌اند.