عربستان با پذیرش زائرانی که واکسن سینوفارم، سینوواک و کوواکس زده‌اند، برای تشرف به مسجدالحرام و انجام عمره مفرده موافقت کرد. البته به شرطی که این زائران پس از ورود به عربستان سه روز قرنطینه شوند.

به گزارش فارس، پس درخواست بسیاری از کشورها که از این واکسن استفاده کرده بودند، مسئولان سعودی تصمیم گرفتند که با پذیرش مشروط این زوار برای تشرف به عمره مفرده موافقت کنند.