سرپرست مرکز اورژانس تهران گفت: می‌خواهیم با پلیس راهور هماهنگ باشیم تا با خودروهایی که از عقب به دنبال اورژانس راه می‌افتند و با خودروهایی که می‌توانند اما از جلو به آمبولانس راه نمی‌دهند، برخورد شود.

به گزارش ایسنا، صالح طبری با اشاره به برنامه‌ای که قصد دارد آن را برای آمبولانس‌های اورژانس اجرایی کند، گفت: برنامه دارم که جلو و عقب آمبولانس‌های اورژانس دوربین نصب شود و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۱ این برنامه محقق شود.