رییس انستیتو پاستور ایران گفت: درحال‌حاضر پاستوکووک در مراکز واکسیناسیون کشور وجود دارد.وی گفت: فعلا هشت میلیون دوز از این واکسن در کشور تولید شده است که نیمی از آن تحویل شده و نیم دیگر آن منتظر دریافت مجوز توزیع از سازمان غذا و دارو است که تقریبا تا نیمه دوم آذرماه توزیع این هشت میلیون دوز تمام می‌شود.