سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: اشکالی ندارد که مدرسه‌ای بخواهد اطلاعاتی از وضعیت سلامت و واکسیناسیون دانش‌آموزان دریافت کند یا تصویری از کارت واکسن آنها را داشته باشد. اما به گزارش ایسنا کمرئی گفت: اما مدرسه به هیچ‌وجه نمی‌تواند شرط و شروط بگذارد یا محدودیتی در این زمینه اعلام کند.