وزیر ارتباطات برخی انتقادات درباره کندی اینترنت را پذیرفت.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور گفت: در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به‌طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت‌برثانیه و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت‌برثانیه را نشان می‌دهد.

به گفته او بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها درصدد رفع آن هستند، اما بخشی هم ناشی از فضاسازی رسانه‌ای است.