معاون شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران از کمبود ۴۱ درصدی ذخایر آب پایتخت خبر داده است.عبدالحسین‌ مجدی‌زاده گفته است: سال گذشته ۱۶۸ میلی‌متر و امسال ۱۷۰‌ میلی متر بارش داشتیم‌. درصورتی که کاهش ۴۱ درصدی در ذخایر آب تهران همچنان ثابت و ۲۶۷ میلیون مترمکعب از آب پشت سدها، نسبت به سال گذشته کمتر شده‌ است‌.بگفته او ۳۵ درصد هم از میزان آب ذخیره در پشت سد کرج کاسته شده‌ است.خشکالی امسال در ایران در پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است؛ بر اساس آمارها یکی از خشک‌ترین دوره‌ها در ایران شروع شده‌ و بارندگی در ماههای اخیر بسیار کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده‌ است.