مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با تأکید بر صرفه‌جویی مردم در مصرف آب گفت: طبق بررسی‌ها اکنون تراز آب سد‌های این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی است. سعید نقدی اظهار کرد: در زمان حاضر ۵۸ درصد ظرفیت سد کرج و ۵۴ درصد ظرفیت سد طالقان خالی است.

به گزارش ایرنا، سعید نقدی ادامه داد: سال گذشته در همین بازه زمانی ۶۴ درصد ظرفیت سد کرج و ۶۳ درصد ظرفیت سد طالقان پر از آب بود.

او بیان کرد: ظرفیت سد کرج ۱۸۰ میلیون مترمکعب است که اکنون این سد ۱۰۵ میلیون مترمکعب آب کم دارد.حجم ذخیره سد طالقان ۴۲۰ میلیون مترمکعب است که حدود ۲۲۵ میلیون مترمکعب آن خالی است .