شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای تاکید کرد که فراخوان و تجمعات افراد معدود علیه واکسن مورد تایید حوزه‌ها و حوزویان نیست.