رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا گفت: در کل کشور ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راهه‌ای اصلی و شهرها وجود دارد که ۴۹ درصد این دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کنند.

به گفته کمال هادیان‌فر، براساس قانون، وزارت راه وشهرسازی مسئول توسعه دوربین‌ها است که باید این مسئله از وزارت راه و شهرسازی پی گیری شود.