۵ میلیون دانش‌آموز دبیرستانی پس از ۲۰ ماه آموزش مجازی از دیروز پا به مدرسه گذاشتند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از دیروز مدارس موظف شدند؛ دستکم یک روز در هفته آموزش حضوری داشته باشند.