وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رتبه علمی ایران در جهان ارتقا پیدا کرد.

محمدعلی زلفی گل بیان کرد: رتبه 15 علمی ایران در جهان یک افتخار برای کشورمان است و درصدد هستیم برج تولید نوآوری، فناوری، کارآفرینی را به همان اندازه ارتقاء دهیم و آن‌هم بتواند در منطقه خودنمایی کند.