مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باوجود برخی ادعاهایی که در سطح جامعه مطرح می‌شود، طب سنتی ایرانی هیچ مخالفتی با واکسیناسیون ندارد.

به گزارش ایرنا، نفیسه حسینی یکتا با بیان این مطلب بیان کرد: در منابع مختلف این مکتب طبی روش‌هایی داریم که مشابه واکسیناسیون امروزی است و می‌توان گفت طب سنتی ایران ادعای پیشگامی در این مسیر را دارد.