رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: براساس دستورالعمل تعیین شهریه خدمات آموزشی میزان درصد افزایش شهریه انواع مهدهای کودک نسبت به شهریه ابلاغی در سال ۱۳۹۹ تا زمان اجرایی شدن بند ج ردیف ۸ ماده ۱۰ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با افزایشی بین ۱۵ تا ۳۲ درصد، نسبت به شهریه سال قبل تعیین می‌شود. به گزارش ایسنا، علیرضا حاجیان‌زاده گفت: تهیه صبحانه و ناهار و میان وعده برای کودکان تا زمان اعلام ستاد ملی کرونا ممنوع است.