معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت: در حال حاضر بحث افزایش مبتلایان وجود دارد و همچنان تعداد فوتی‌هایمان در تهران دورقمی است.به گزارش ایسنا، دکتر نادر توکلی بیان کرد: آمار بستری و فوتی‌هایمان تغییری نکرده و روندی ثابت را در این دو شاخص شاهدیم. اما در حال حاضر بحث افزایش مبتلایان وجود دارد که البته موضوعی که در افزایش مبتلایان مطرح است، عمدتاً تست مثبت‌هایی هستند که معمولاً حال عمومی‌شان خوب است.