صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفت: نرخ رشد جمعیتی ایران حدود ۰.۶ درصد است که در وضعیت هشدار قرار دارد.

به گزارش ایسنا، به گفته او پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ تا ۱۵ سال آینده، نرخ رشد جمعیت صفر درصد و سپس نرخ رشد منفی جمعیت (یعنی کاهش جمعیت) را ثبت کنیم.

 استان‌هایی مانند گیلان،‌ مازندران و مرکزی با نرخ باروری حدود ۱.۱ فرزند، پایین‌ترین نرخ باروری کشور را به خود اختصاص داده‌اند.