استاد گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها در بیمارستان لقمان اعلام کرد: بیشترین دارو‌هایی که منجر به مسمومیت می‌شوند، شامل آرام‌بخش‌ها، مسکن‌ها، دارو‌های روان‌درمانی و ... است.

به گزارش ایسنا، عبدالکریم پژومند بیان کرد: ازنظر میزان مراجعه، در بیمارستان لقمان می‌توان گفت که سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار مراجع ناشی از مسمومیت دارویی داریم که بیشترین عامل مسمومیت هم مصرف داروهای آرام‌بخش هستند. البته این داروهای آرام‌بخش نسبت به داروهایی مانند روان‌درمانی کمتر خطرناک‌اند.