رئیس قرارگاه احیای بینش امربه‌معروف و نهی‌ از منکر گفت: قرار است رشته‌ای در مقاطع ارشد و دکتری به‌عنوان رشته امربه‌معروف و نهی‌ از منکر راه‌اندازی و محتوای درسی در این زمینه تولید شود.

به گزارش ایرنا، مهران صمدی بیان کرد: کسی که می‌خواهد امربه‌معروف و نهی‌ از منکر کند باید دانش داشته باشد و فلسفه تشکیل این گروه‌های مطالبه‌گری توسط اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل گروه‌های مطالبه‌گری و گشت ارشاد مسئولان است. یعنی این‌ها می‌آیند از مسئولان مطالبه‌گری می‌کنند و غفلت‌ها و ترک فعل‌ها و اشکالات را متذکر می‌شوند.