نماینده اصفهان در مجلس گزارش‌ها درباره تیراندازی به دختران در اصفهان را یک شیطنت و توطئه خوانده و گفته این اخبار درست نیست. در روزهای اخیر روزنامه شرق با خانواده چند زن مصاحبه کرده بود که در خیابان به آنها با تفنگ ساچمه‌ای تیراندازی شده بود.