نایب رییس انجمن داروسازان ایران گفت: قیمت واکسن آنفلوآنزای چهار ظرفیتی نسبت به سال گذشته تقریبا پنج برابر شده است؛ به طوری که در سال گذشته قیمت این واکسن ۴۰ هزار تومان بود، اما اکنون بیش از ۲۰۰ هزار تومان است. به گزارش ایسنا علی فاطمی گفت: همین موضوع باعث شده که مردم کمتر از سال‌های قبل از این واکسن استقبال کرده‌اند.