یک جامعه‌شناس با اشاره به این‌که با کاهش همبستگی اجتماعی در مواجهه با بحران رو به رو هستیم، گفت: آسیب‌هایی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، نتیجه بی‌مسئولیتی همه ماست. 

سعید معیدفر، با اشاره به سیر فزاینده آسیب‌های اجتماعی افزود: بیست سال پیش معتقد بودم، در شرایطی هستیم که باید هر چه زودتر درمان در این زمینه را آغاز و مشکلات پیش رو را پیش‌بینی کنیم و در این راستا همکاری آسیب‌شناسان و صاحب‌نظران هم مطالبه کنیم. اما رئیس‌جمهورهای مختلفی آمدند و رفتند و وعده‌هایی در خصوص حل مسائل اجتماعی به مردم دادند، اما این موضوعات در ردیف اولویت آن‌ها قرار نگرفت. این جامعه‌شناس و دانشیار بازنشسته گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران یادآور شد: اگرچه برای حل مشکلات دیر است، اما قدم اول برای مسئولان این است که به وجود مشکلات اعتراف کنند و با مسائل و آسیب‌های جدی جامعه روبه‌رو شوند و سعی نکنند، مسائل و مشکلات را نفی کنند و بگویند: این مسائل توطئه، بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی دشمنان است.  معیدفر تاکید کرد: اگر احساس مسئولیت داشتیم، کار به این نقطه نمی‌رسید. در حال حاضر مسئولان و نهادها آن‌طور که باید در برابر مشکلات اقدام خاصی انجام نمی‌دهند و وظایف را بر دوش یکدیگر می‌اندازند. وی افزود: آسیب‌هایی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، نتیجه بی‌مسئولیتی همه ماست، اما نکته‌ای که در این برهه حائز اهمیت است، عدم حساسیت مردم نسبت به موضوعات است؛ در گذشته مردم نسبت به مسائل حساسیت به خرج می‌دادند، اما در حال حاضر، مدت زیادی است، دولت‌ها این حساسیت‌ها را از مردم گرفته‌اند و به شکلی لجام‌گسیخته به خود منتقل کرده‌اند.