پزشکان در یک بررسی جدید دریافتند که بین مدت‌زمان استفاده از دستگاه‌های دارای صفحه‌نمایش دیجیتال با افزایش و شدت خطر بروز عارضه نزدیک‌بینی در کودکان و نوجوانان ارتباط وجود دارد. به گزارش ایسنا،  محققان با تحلیل و کنار هم قرار دادن نتایج مطالعات موجود دریافتند: بالا بودن مدت‌زمان استفاده از دستگاه‌های دارای صفحه‌نمایش دیجیتال از قبیل تلفن همراه با افزایش حدوداً ۳۰ درصدی خطر بروز عارضه نزدیک‌بینی همراه است. همچنین در صورت افراط در کار کردن با رایانه این خطر به حدود ۸۰ درصد می‌رسد.