مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با تاکید بر لزوم تسریع در روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران، تاکسی‌هایی که به ۱۰ سال رسیده باشند، مشمول فرسودگی می‌شوند که تا پایان سال ۱۴۰۰تعداد تاکسی‌های فرسوده به ۲۴۲ هزار دستگاه می‌رسد. مرتضی ضامنی به ایسنا گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۲۵۰ راننده که متقاضی نوسازی خودروی خود بودند در طرح نوسازی ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۹۶۲ متقاضی خودروهای خود را تحویل گرفتند و باقی آنها در فرآیند تحویل خودرو قرار دارند.