علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی‌توان زمانی قطعی برای آغاز آموزش حضوری اعلام کرد، گفته بنای ما این است دانشجویان این ترم آموزش مجازی داشته باشند، به همین جهت لیست دانشجویان برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات ارسال شده است.