مرد روستایی در روستاهای بخش سوسن استان خوزستان می‌گوید: در زمین‌لرزه روزهای گذشته برخی خانه‌های روستاییان تخریب شده و دیگر قابل سکونت نیست‌‌. به گزارش عصر جنوب، او می‌گوید: در این مدت حتی کسی برای رسیدگی و یا بررسی هم به روستا نیامده است. پیشتر استاندار خوزستان گفته بود با توجه به سرد شدن هوا، رسیدگی به خانواده‌هایی که خانه‌هایشان آسیب دیده، با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.