نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در آبادان و خرمشهر آب فاضلاب به خورد مردم می‌دهیم. به گزارش ایسنا، سید احمد لفته‌نژاد اظهار کرد: در آبادان و خرمشهر مردم با توجه به این وضعیت آب، با انواع مریضی‌ها و حساسیت‌های پوستی مواجه هستند و مشکلات فراوانی در این زمینه دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.