رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبه خانه‌باغ را به صورت کامل بررسی می‌کنیم و تعدیل‌های لازم در آن انجام خواهد گرفت، گفت: رویکرد ما حفظ باغات و فضای سبز است ولی برخی تبلیغ‌های غلط و غیرمنصفانه علیه ما انجام داده‌اند. به گزارش فارس، مهدی چمران با اشاره به اینکه در تلاش هستیم که بتوانیم مصوبه خانه‌باغ که در شورای قبل تصویب شده را به صورت کامل بررسی و تعدیل‌های لازم را در آن انجام دهیم، گفت: البته این قضیه به سرعت در شورای شهر و شورای عالی معماری و شهرسازی عملی نیست و شاید تا پایان امسال به سرانجام نرسد. لذا اگر تا آن زمان پرونده به صحن بیاید مجبوریم با قانون و مصوبه موجود کار کنیم.او با تأکید بر اینکه رویکرد ما حفظ باغات، درختان و فضای سبز پایتخت است،افزود: به شدت علیه ما تبلیغ‌های غلط و غیر منصفانه انجام گرفته و برخی می‌گویند که حفظ باغات مدنظر ما نیست در حالی که به هیچ عنوان این چنین نبوده و حفظ و توسعه فضای سبز پایتخت در دستور کار شورای ششم قرار دارد.