سفر و تردد جاده‌ای در شرایط کرونایی همچنان منوط به صدور مجوز است و شهروندان برای دریافت مجوز باید از طریق فرمانداری‌ها اقدام کنند، اما پای دلالان در سایه نبود سامانه الکترونیک به این موضوع هم باز شده است.  به گزارش ایسنا، در استان تهران صدور مجوز تردد از طریق ۱۶ فرمانداری صورت می‌گیرد که از میان آنها فقط ۲ فرمانداری تهران و پاکدشت دارای سامانه الکترونیک برای صدور مجوز تردد هستند و سایر فرمانداری‌ها به صورت دستی به صدور مجوز اقدام می‌کنند. اما همین صدور حضوری مجوزها زمینه برخی تخلفات و سودجویی‌ها را فراهم کرده است؛ نمونه این سودجویی صدور مجوز تردد فرمانداری یکی از شهرستان‌های استان تهران در کافی‌نتی در خیابان پاسداران است. پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که کافی‌نت مذکور با دریافت ۸۰ هزار تومان، مجوز سفر به شهرهای مختلف را با سربرگ و مهر فرمانداری رباط‌کریم صادر می‌کند.