معاون رئیس ‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: پنج میلیارد تومان اعتبار برای خرید وسایل کمک آموزشی و تبلت برای دختران خصوصا بازماندگان از تحصیل اختصاص یافته است. به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی گفت: تمرکز دولت باید روی ایجاد زمینه تحصیلات دختران در مقاطع عالی و شناسایی دختران بازمانده از تحصیل و ریشه‌یابی و تلاش برای حل مشکلاتشان باشد.