رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی کشور با بیان این‌که گام اول بازگشایی مدارس در آموزش‌وپرورش استثنایی با مدارس زیر 50 دانش‌آموز شروع‌ شده است، گفت: برای حضور دانش‌آموزان در مدارس، باید اقناع‌سازی والدین صورت گیرد و این کار از طریق انجمن‌های اولیا و مربیان امکان‌پذیر است. به گزارش ایسنا،  سید جواد حسینی افزود: شرط حضور دانش‌آموزان استثنایی وجود سرویس ایاب و ذهاب است که ضرورت دارد استان‌ها با قید فوریت ساماندهی سرویس‌ها را انجام دهند.