هرچند موج پنجم کرونا روزهای فرود خود را سپری می‌کند، اما به گزارش وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز ۲۸۰ شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند. همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر به جمع کرونایی‌ها اضافه شدند. این در حالی است که بنا بر آخرین اخبار مجموع واکسیناسیون انجام شده در ایران ۴۹ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۵۰۴ دوز اعلام شده است. از این تعداد ۱۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۲۴ دوز مربوط به دوز دوم است.