سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: در جامعه دینی برای شادی مباح کم فکر کرده‌ایم. به گزارش مهر؛ علیرضا نادعلی گفت: شرایط جامعه را نادیده می‌گیریم و گاهی خوراک‌های فرهنگی توجه نمی‌شود، می‌توانیم اتفاقاتی رقم بزنیم که شرایط روحی مردم را از کسالت در بیاوریم. حتماً از شهردار درخواست می‌کنم که علاوه بر خدمت به مردم بیشتر به کارهایی با جنس فرهنگی بپردازند.