دادستان کرج گفت: با توجه به آسیب‌شناسی تاثیر بیلبورد و بنرهای تبلیغ خرید و فروش ویلا و باغ در افزایش تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی، دستور جمع‌آوری این نوع تبلیغات صادر شده است. حسن مددی گفت: با توجه به شناسایی عوامل تاثیرگذار و راهکارهای قانونی جهت کنترل و نظارت بر عوامل تغییر کاربری اراضی، یکی از این عوامل وجود بیلبورد یا بنرهایی با مضمون خرید و فروش ویلا در قطعات مختلف و با ذکر مبالغ وسوسه‌انگیز است که عمدتاً مربوط به خارج از بافت‌های روستایی و اراضی مواصلاتی از جمله حاشیه اتوبان، پل‌ها و جاده‌های روستایی است و در همین راستا، دستور قضایی برای جمع‌آوری تابلوها، بنر و بیلبوردهای تبلیغاتی مربوط به خرید و فروش زمین، باغ، ویلا و اراضی زراعی و کشاورزی صادر شد.