اکبر خرمدین پس از اعتراف به کشتن دختر، پسر و دامادش به 10سال حبس محکوم شد.  خانواده فرامرز داماد خانواده که گفته شده در سال ۹۰ توسط اکبر خرمدین به قتل رسیده، به دادسرای جنایی تهران رفتند و از قصاص گذشتند. به گزارش رکنا، خواهر فرامرز در خصوص این تصمیم گفت: ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند. براساس این گزارش همسر خرمدین نیز بخاطر معاونت در قتل، به زندانی کمتر از پدر بابک خرمدین محکوم می‌شود.  صدور این حکم بازتاب‌های فراوانی در پی داشت و بسیاری صدور چنین کیفری را برای متهم متناسب با جنایت‌های صورت  گرفته شده ندانستند.