وزیر بهداشت گفت: امروز شاهد صحنه‌های تلخی از عزادار شدن روزانه تعداد زیادی از مردم ایران بر اثر کرونا هستیم اما اولویت دولت سیزدهم، تأمین سلامت، مدیریت کرونا و تسریع در واکسیناسیون عمومی است. به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین‌اللهی بیان کرد: حجم بالایی از واکسن در حال واردات به کشور است که تا پایان ماه آینده، بخش عمده‌ای از واکسیناسیون عمومی در کشور انجام می‌شود.