حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا گفت: بر اساس یافته‌های جدید، واریانت دلتا احتمال بستری را در مبتلایان به کرونا دو برابر می‌کند، به‌طوریکه احتمال بستری شدن در واکسینه نشده‌ها ۷۴ درصد و در کسانی که یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند ۲۴ درصد است و این احتمال در کسانی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند حدود ۲ درصد اعلام شده است.