هیات وزیران تصدی پست شهرداری تهران توسط زاکانی را بلااشکال دانست. مهدی جمالی‌نژاد، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اشاره به طی فرآیند قانونی صدور حکم شهرداری برای منتخب شورای شهر تهران گفت: برای اتقان موضوع، وزیر کشور طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از هیات دولت نیز استفسار کرد که هیات وزیران روز پنج شنبه در جلسه خود، تصدی پست شهرداری تهران برای شهردار منتخب شورای شهر تهران را با توجه به همترازی شهردار کلانشهرها با مقامات بلااشکال دانست.