رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فروشنده واکسن‌های تقلبی کرونا خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی درباره دستگیری این فرد گفت: پس از ارائه گزارشی در خصوص اقدام فردی به تزریق و فروش واکسن کرونا در ازای مبلغ ۱۳ میلیون تومان، موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه جهت رسیدگی تخصصی به کاراگاهان اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. پس از شناسایی مشخص شد او پرستار یکی از بیمارستان‌های پایتخت است. وی تصریح کرد: کارآگاهان در بازرسی از منزل متهم مقادیری ویال واکسن کرونا با برندهای مختلف اعم از اسپوتنیک‌وی و آسترازنکا و مهر جعلی پزشک و کارت جعلی تزریق واکسن کشف کردند. به گفته متهم محتویات داخل ویال آب مقطر و برچسب ویال‌ها را نیز به چاپخانه سفارش داده است.