استاندار تهران از کاهش تعداد مراجعان سرپایی در استان تهران طی چند روز گذشته خبر داد و گفت: این وضعیت امیدوارکننده است که در چند روز آینده شاهد کاهش بیماران بستری و فوتی باشیم. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی گفت: سامانه ۶۰۷۰ هم راه‌اندازی شده که هیچ یک از شهروندان نگرانی نداشته باشند. درمانگاه‌های سرپایی هم دو برابر شده‌اند تا بیمار داروهای خود را دریافت کند و بستری و ایزولاسیون را در منزل انجام دهند.