تصاویری از آیین شیرخوارگان حسینی(ع) در پیاده‌راه بوعلی همدان را منتشر شده که نشان می‌دهد کودکان و نوزادان بدون ماسک در مراسم حضور دارند و فاصله‌گذاری اجتماعی این مراسم رعایت نشده است. این در حالی است که به گزارش ایسنا، مراسم شیرخوارگان حسینی که قرار بود جمعه در اهواز برگزار شود به علت وضعیت بغرنج کرونا و با هدف همیاری با مدافعان سلامت به صورت داوطلبانه توسط بانیان مراسم لغو شد.