وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: مشکل کمبود سرم در کشور به‌زودی حل خواهد شد.  به گزارش ایسنا، سعید نمکی با اشاره به اینکه مشکل کمبود سرم به دلیل غیرفعال شدن خطوط تولید یکی از کارخانه‌های سرم‌سازی در کشور بود، گفت: در چند روز اخیر سرم‌های موردنیاز از خارج از کشور خریداری و تا چند روز آینده در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌گیرد. ضمن اینکه پس‌ازآن نیز در میان داروخانه‌های سطح کشور توزیع خواهد شد و مشکل این حوزه برطرف می‌شود.