دبیرکل خانه پرستاری کشور با اشاره به اینکه در سراسر کشور کمبود شدید پرستار داریم، می‌گوید: وزارت بهداشت از هم فروپاشیده و نظام درمانی ما در بحث کرونا به حال خود رها شده است. بستری بیمارستان‌ها سه برابر ظرفیت آن‌هاست و در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت کمتر  از ۱٫۵ پرستار داریم.

کمبود بسیار شدید پرستار در کشور

به گزارش تجارت‌نیوز، بحران کرونا گریبان مردم را رها نمی‌کند. در بیمارستان‌ها فقط امکانات کم نیست. تعداد بیماران چنان زیاد شده که نیروی انسانی هم کم است. به ازای هر هزار جمعیت ۱٫۵ پرستار داریم.

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستاری کشور می‌گوید: پیش از کرونا در کشور کمبود پرستار داشتیم و حالا در شرایط کرونایی کمبود پرستار شدیدتر شده است.

او می‌گوید: در حال حاضر در پیک پنجم کرونا، بیمارستان‌ها سه برابر میزان عادی بیمار بستری می‌کنند. آی سی یو ها در تمام بیمارستان‌ها پر است و گاهی هر پرستار باید از چهار بیمار کرونایی مراقبت کند.

شاخص ایران ازنظر تعداد پرستار زیر کف است

اما استاندارد تعداد پرستار در جهان چقدر است و ایران از این نظر چه وضعیتی دارد؟ دبیر کل خانه پرستاری کشور می‌گوید: یکی از شاخص‌هایی که تعداد پرستاران با آن سنجیده می‌شود تعداد پرستاران به ازای جمعیت کل کشور است. با محاسبه این نسبت می‌توان گفت تعداد پرستاران در یک کشور در وضعیت سقف، متوسط، کف و زیر کف قرار دارد.

به گفته شریفی مقدم سقف موردقبول این است که به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ پرستار وجود داشته باشد. وضعیتی که در کشورهای اروپایی شاهد آن هستیم. وضعیت متوسط شرایطی است که به ازای هر هزار نفر جمعیت ۶ پرستار وجود داشته باشد. مانند شرایط ارمنستان و آذربایجان.

اما شریفی مقدم می‌گوید حتی قبل از کرونا هم شاخص ایران ازنظر تعداد پرستار زیر کف بود. یعنی ۱٫۵ پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت. این یعنی مردم ما نصف استاندارد خدمات پرستاری را هم دریافت نمی‌کردند.

اما مسئله این است که اکنون در شرایط کرونا، تعداد بیماران سه برابر ظرفیت بیمارستان‌هاست و وضعیت ما از عدد ۱٫۵ هم بدتر شده است.

او می‌گوید: حجم کار پرستاران بسیار بیشتر شده است. ۱۸ ماه است که تحت‌فشارهای روانی هستند و افسرده شدند. چون با بیماران در حال احتضار و شیون آن‌ها و همراهانشان مدام در مواجهه هستند. تنها پرستاران نیستند که در این موضوع خسارت می‌بینند بلکه مردم نیز در چنین وضعیتی خسارت می‌بینند.

وزارت بهداشت ازهم‌پاشیده شده!

اگرچه سعید نمکی، تاکنون بارها از فعالیت وزارت بهداشت دفاع کرده است و گفته از کشورهای دیگر برای او نامه فرستادند که چگونه کرونا را در این شرایط مدیریت کرده است، اما دبیر کل خانه پرستاری کشور می‌گوید با این وضعیت و عملکرد، نداشتن وزارت بهداشت بهتر است!

شریفی مقدم بابیان اینکه وزارت بهداشت به حال خود رهاشده است، می‌گوید: اگر وزارت بهداشت نداشته باشیم وضعیت بهتر است! گروهی در وزارت بهداشت تنها به دنبال کسب درآمد هستند. هنوز برای کرونا درمانی متصور نیست و راه آن پیشگیری با واکسیناسیون است. اما آن‌هم قطره‌چکانی صورت می‌گیرد.

او در توضیح کسب درآمد با کرونا می‌گوید: آمپول رمدسیویر در دنیا اعلام‌شده که چندان درروند درمان کرونا اثر ندارد اما اینجا پزشکان برای بیماران تجویز می‌کنند. بیماران هم مجبور هستند و آن را تهیه می‌کنند.

گفتنی است آمپول رمدسیویر در حال حاضر تا هر عدد یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود. به عبارتی بیماران برای ۶ عدد از آن حدود هفت میلیون باید هزینه کنند.

دبیر کل خانه پرستار کشور می‌گوید: کرونا امتحانی برای وزارت بهداشت بود. این ساختار و روش مدیریتی اصلاً پاسخگو نیست. وزارت بهداشت ازهم‌پاشیده است. نظام درمانی ما در بحث کرونا رهاشده است. به مردم توصیه می‌کنم پیشگیری و مراقبت کنند تا بیمار نشوند وگرنه کسی به داد آن‌ها نمی‌رسد.