رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از ابتدای فروردین تا آذر سال ۱۳۹۹، بیشترین طلاق‌ها در سن ۳۰ تا ۳۹ سالگی اتفاق افتاده است. به گزارش ایرنا، سیدحسن موسوی چلک بیان کرد: فاصله سنی ازدواج و فاصله سنی بین مرد و زن در ایران تقریباً پنج سال است و از سوی دیگر میانگین سن ازدواج هم بالا رفته است.همچنین بیشترین طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی اتفاق می‌افتد .