براساس رتبه‌بندی وبومتریکس در سال ۲۰۲۱ میلادی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برترین رتبه‌بندی وب را دربین دانشگاه صنعتی کشور کسب کرده است.  به گزارش ایلنا،‌ بر پایه ویرایش ژوئیه سامانه رتبه‌بندی وبومتریکس (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۷۰۴ موسسه ایرانی در لیست ۳۰ هزار موسسه‌ای این سامانه هستند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این رتبه‌بندی حضور داشت و براساس نتایج به دست آمده این دانشگاه رتبه نخست میان دانشگاه‌های صنعتی کشور را کسب کرده است. هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و جولای منتشر می‌کند.